přeskočit na menu

Srbština
pro začátečníky

Pro začátečníky | pondělí | 19:00

 
 

Datum zahájení 19.02.2024
Délka kurzu: 15 lekcí
Cena: 4 500 Kč
Den: pondělí
Čas: 19:00 - 20:30
Lektor: rodilý mluvčí
Místo: Na Václavce 40, Praha 5
Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Přihlásit se do kurzu Srbština Pro začátečníky

Pro začátečníky II | čtvrtek | 19:00

 
 

Datum zahájení 22.02.2024
Délka kurzu: 15 lekcí
Cena: 4 500 Kč
Den: čtvrtek
Čas: 19:00 - 20:30
Lektor: rodilý mluvčí
Učebnice: Studenti mají za sebou 1 semestr výuky.
Místo: Na Václavce 40, Praha 5
Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Přihlásit se do kurzu Srbština Pro začátečníky II

Profil kurzu srbštiny pro začátečníky

Během kurzu srbštiny si osvojíme základní fráze, slovní zásobu a gramatiku. Objevíme spoustu podobností, ale i některé rozdílnosti s češtinou, zvláštní pozornost budeme věnovat slovům, která jsou v obou jazycích stejná, ale mají rozdílný význam. Spisovná srbština má dva typy spisovné výslovnosti, my se naučíme ekavskou variantu, kterou se mluví na území Srbska. Naučíme se číst i psát cyrilicí a zjistíme, že to vůbec není tak obtížné, jak by se mohlo zdát. Na konci kurzu se domluvíte v základních situacích, budete schopni jednoduché konverzace a budete mít dobrý základ pro další studium jazyka.

Pomůckou nám bude osvědčená srbská učebnice Srpski za strance

O srbštině

Srbština patří do skupiny jihoslovanských jazyků. V 90. let 20.století, po rozpadu Jugoslávie, došlo k rozdělení do té doby jednotného srbochorvatského jazyka na srbštinu, chorvatštinu a bosenštinu. Mezi těmito jazyky jsou i nadále minimální rozdíly. Srbština je úředním jazykem v Srbsku, Černé Hoře a v části Bosny a Hercegoviny, domluvíte se s ní však na většině území bývalé Jugoslávie.

Srbština patří stejně jako čeština mezi slovanské jazyky. Shodná je tedy velká část slovní zásoby a podobná je i gramatika. Studenti se i z toho důvodu nemusí jazyka bát. Tradičním srbským písmem je cyrilice (jednodušší azbuka), Srbové však stále více používají i latinku, dochází tedy k zajímavé situaci paralelního použití dvou písem v rámci jednoho jazyka.


Zkoušky nanečisto

© Petr Husar – Zkoušky nanečisto | www.zkousky-nanecisto.cz | www.e-matematika.cz

Webdesign www.osklivy-sup.cz, kresby Josef Quis