přeskočit na menu

Srbština
pro středně pokročilé

pondělí | 17:25 - 18:55 Konverzace

 
 

Datum zahájení 19.02.2024
Délka kurzu: 15 lekcí
Cena: 4 500 Kč
Den: pondělí
Čas: 18:30 - 20:00
Lektor: rodilý mluvčí
Místo: Na Václavce 40, Praha 5
Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Přihlásit se do kurzu Srbština Pro středně pokročilé

Profil kurzu srbština pro středně pokročilé

Kurz srbštiny pro středně pokročilé je určen studentům, kteří již mají bohaté gramatické vědomosti a nebojí se mluvit. Kurz bude hlavně zaměřen na konverzaci a rozšiřování slovní zásoby. Dále se budeme věnovat rozvíjení schopnosti psát a číst v cyrilici a rozšiřování gramatických dovedností. Hlavním učebním materiálem bude učebnice: Srpski za strance, dále materiály lektora, noviny a časopisy.

Pomůckou nám bude učebnice Srpski za strance

O srbštině

Srbština patří do skupiny jihoslovanských jazyků. V 90. let 20.století, po rozpadu Jugoslávie, došlo k rozdělení do té doby jednotného srbochorvatského jazyka na srbštinu, chorvatštinu a bosenštinu. Mezi těmito jazyky jsou i nadále minimální rozdíly. Srbština je úředním jazykem v Srbsku, Černé Hoře a v části Bosny a Hercegoviny, domluvíte se s ní však na většině území bývalé Jugoslávie.

Srbština patří stejně jako čeština mezi slovanské jazyky. Shodná je tedy velká část slovní zásoby a podobná je i gramatika. Studenti se i z toho důvodu nemusí jazyka bát. Tradičním srbským písmem je cyrilice (jednodušší azbuka), Srbové však stále více používají i latinku, dochází tedy k zajímavé situaci paralelního použití dvou písem v rámci jednoho jazyka.


Zkoušky nanečisto

© Petr Husar – Zkoušky nanečisto | www.zkousky-nanecisto.cz | www.e-matematika.cz

Webdesign www.osklivy-sup.cz, kresby Josef Quis