přeskočit na menu

Němčina
pro začátečníky

Pro začátečníky | čtvrtek | 9:00

 
 

Datum zahájení 05.10.2023
Délka kurzu: 15 lekcí- 90 minut
Cena: 4 500 Kč
Den: čtvrtek
Čas: 9:00 - 10:30
Lektor: Bára Bendíková
Učebnice: Německy s úsměvem nově
Místo: Na Březince 21, Praha 5
Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Přihlásit se do kurzu Němčina Pro začátečníky

Pro začátečníky II | středa | 9:00

 
 

Datum zahájení 04.10.2023
Délka kurzu: 15 lekcí
Cena: 4 500 Kč
Den: středa
Čas: 9:00 - 10:30
Lektor: Bára Bendíková
Učebnice: Německy s úsměvem nově. Studenti by měli ovládat: slovesa v přítomném čase.
Místo: Na Březince 21, Praha 5
Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Přihlásit se do kurzu Němčina Pro začátečníky II

Kurz němčiny pro začátečníky je vhodný pro každého kdo nemá s němčinou žádné, anebo minimální zkušenosti. Neváhejte a přihlašte se včas.

Profil kurzu Němčina pro začátečníky

Kurz je určen pro studenty, kteří s němčinou začínají. Čeká na Vás milá lektorka s individuálním přístupem ke každému jednotlivému studentovi a zábavná, moderní učebnice plná praktické slovní zásoby, modelových životních situací a procvičování výslovnosti, která Vás v případě Vašeho zájmu také systematicky připraví ke zkoušce Start Deutsch I. Hodiny jsou doplňovány také dalšími materiály a hrami. Úspěchy jednotlivých studentů jsou pečlivě sledovány a jejich výsledky individuálně zohledňovány. Cílem kurzu je vybudovat pevné základy a dobrý vztah k jazyku. Naučíte se německy v příjemném prostředí u šálku čaje či kávy.

Témata:

 • první kontakty, osobní údaje (pozdravení, představení se, loučení)
 • v kavárně
 • v jazykovém kurzu
 • země, jazyky a města
 • bydlení (popis domu/bytu)

Slovní zásoba:

 • internacionalizmy
 • názvy zemí a jazyků
 • popis turistických zajímavostí
 • číslovky (1-1000)
 • běžná slovesa (sein, kommen, wohnen)

Gramatika:

 • abeceda
 • věta oznamovací a tázací
 • sloveso "sein"
 • osobní zájmena
 • členy
 • množné číslo
 • jednoduchý minulý čas slovesa "sein"
 • přivlastňovací zájmena v 1. pádě
 • 4. pád podstatných jmen

Učebnice: studio d A1 (Funk, Kuhn, Demme, Janíková; FRAUS 2005)

Kurz němčiny pro začátečníky bude probíhat podle moderní učebnice studio d A1. Těžiště této učebnice tvoří komunikativní kompetence, které jsou primárním cílem výuky cizího jazyka. Komunikace je rozvíjena na pevných gramatických základech v rámci rozmanitých aktivit. Gramatika je současně s českým výkladem shrnuta v přehledných tabulkách. Na závěrečné stránce každé lekce se vždy nachází přehled osvojených komunikativních dovedností, gramatiky, slovní zásoby a výslovnosti. Děje v učebnici se odehrávají na pozadí německy mluvícího prostředí, kniha studentovi zprostředkovává aktuální reálie. V každém díle je věnována systematická pozornost nácviku správné výslovnosti. Učební soubor je mimořádně propracovaný a doplněný nadprůměrnou on-line podporou. Učebnice "studio d" ve třech svazcích dovede studenta k úrovni B1 SERR pro jazyky (společná část maturity pro cizí jazyky nebo německá zkouška "Zertifikat Deutsch"). Kromě této stěžejní publikace se v kurzu budou používat další doprovodné materiály jak z českého, tak německého trhu.

O němčině

Němčina patří do skupiny západogermánské větve indoevropské jazykové rodiny. Jedná se o druhý nejužívanější germánský jazyk, Němci tvoří 14. nejpočetnější národ na světě. Status úředního jazyka má němčina také v Rakousku, Švýcarsku, Lucembursku, Lichtenštejnsku, východní Belgii či italském jižním Tyrolsku. Ve Spolkové republice Německo žije 82 000 000 mluvčích, plynnou němčinou dále mluví obyvatelstvo v Rakousku, Švýcarsku, Lucembursku a Lichtenštejnsku (dohromady s Německem cca 100 000 000 rodilých mluvčích). V řadě zemí střední a východní Evropy mimoto žijí početné německé národnostní menšiny, spousta emigrantů pobývá také v zámoří, především na americkém kontinentě. Regionálně se lze němčinou domluvit především v Nizozemsku, Dánsku a Slovinsku, dále i v ČR, SR, Polsku, Maďarsku, Chorvatsku, Belgii, Švédsku, Estonsku, Rumunsku, Rusku, Namibii, Brazílii a USA. Na politické scéně je němčina jedním ze 6 úředních jazyků mezinárodní organizace OBSE, jedním ze 4 úředních jazyků FIFA, jedním z 23 úředních jazyků EU a jedním ze 3 jednacích jazyků Evropské komise.

Barbora Bendíková

Barbora Bendíková

O lektorovi podrobněji

Překlady a tlumočení z němčiny

Němčina - zajímavé odkazy


Zkoušky nanečisto

© Petr Husar – Zkoušky nanečisto | www.zkousky-nanecisto.cz | www.e-matematika.cz

Webdesign www.osklivy-sup.cz, kresby Josef Quis