přeskočit na menu

Srbština
pro mírně pokročilé

Pro mírně pokročilé | pondělí | 19:00

 
 

Datum zahájení 19.02.2024
Délka kurzu: 15 lekcí
Cena: 4 500 Kč
Den: pondělí
Čas: 19:00 - 20:30
Lektor: rodilý mluvčí
Místo: Na Václavce 40, Praha 5
Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Přihlásit se do kurzu Srbština Pro mírně pokročilé

Profil kurzu srbština pro mírně pokročilé

Kurz srbštiny pro mírně pokročilé je určen zájemcům, kteří již mají základní znalosti srbské gramatiky a konverzace. Výuka bude probíhat za pomoci učebnice Srpski za strance a dodatečných materiálů lektora. Na této úrovni si studenti utvrdí a získají hlavní gramatické znalosti pro pokročilejší konverzaci. Zaměříme se rovněž na rozvíjení slovní zásoby a podle zájmu i psaní cyrilicí.

Pomůckou nám bude učebnice Srpski za strance

O srbštině

Srbština patří do skupiny jihoslovanských jazyků. V 90. let 20.století, po rozpadu Jugoslávie, došlo k rozdělení do té doby jednotného srbochorvatského jazyka na srbštinu, chorvatštinu a bosenštinu. Mezi těmito jazyky jsou i nadále minimální rozdíly. Srbština je úředním jazykem v Srbsku, Černé Hoře a v části Bosny a Hercegoviny, domluvíte se s ní však na většině území bývalé Jugoslávie.

Srbština patří stejně jako čeština mezi slovanské jazyky. Shodná je tedy velká část slovní zásoby a podobná je i gramatika. Studenti se i z toho důvodu nemusí jazyka bát. Tradičním srbským písmem je cyrilice (jednodušší azbuka), Srbové však stále více používají i latinku, dochází tedy k zajímavé situaci paralelního použití dvou písem v rámci jednoho jazyka.


Zkoušky nanečisto

© Petr Husar – Zkoušky nanečisto | www.zkousky-nanecisto.cz | www.e-matematika.cz

Webdesign www.osklivy-sup.cz, kresby Josef Quis