přeskočit na menu

Chorvatština
pro začátečníky

Pro začátečníky | středa | 19:00

 
 

Datum zahájení 21.02.2024
Délka kurzu: 15 lekcí- 90 minut
Cena: 4 500 Kč
Den: středa
Čas: 19:00 - 20:30
Učebnice: Chorvatština nejen pro samouky, lekce 1
Místo: Na Březince 21, Praha 5
Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Přihlásit se do kurzu Chorvatština Pro začátečníky

Profil kurzu chorvatština pro začátečníky

Kurz chorvatštiny pro začátečníky bude zaměřen především na ujasnění pravidel a frází, které máme často již „odposlouchané“, většinou je ale vyslovujeme nebo píšeme nesprávně. Budeme se učit vyhýbat se typickým „českým chybám“ při používání chorvatštiny pramenících z podobnosti těchto dvou jazyků. Velký důraz bude kladem na konverzaci a na slovní zásobu s ohledem na slova, která v chorvatštině znějí stejně jako v češtině, mají ale odlišný (nebo opačný) význam. Na konci kurzu bychom se měli umět bezchybně domluvit nejen v základních situacích, ale také při delší konverzaci. Měli bychom také rozumět základnímu psanému textu jako je dopis nebo krátká novinová zpráva.

Učebnice: Chorvatština nejen pro samouky, autor Hanka Jirásková

První česká učebnice chorvatštiny přináší kompletní přehled chorvatské gramatiky, poznámky k výslovnosti, bohatou slovní zásobu (v rozsahu zhruba 3000 slov), nejčastější frazeologii a konverzační obraty. Texty v učebnici jsou aktuální, zahrnují hlavní oblasti života se zaměřením na chorvatskou realitu. Důraz je kladen na osvojení základní struktury chorvatštiny, pochopení odlišností (zvláště lexikálních) mezi chorvatštinou a češtinou, získání dovednosti aktivně používat chorvatštinu v každodenním životě, získání dovednosti porozumět psanému i mluvenému projevu. Učebnice je určena jak pro klasickou výuku pod vedením učitele, tak pro samostatné studium. Součástí publikace je Klíč, obsahující kromě řešení cvičení z učebnice i přehled gramatiky, poznámky k výslovnosti a rozsáhlý chorvatsko-český slovníček. V závěru klíče je uveden seznam stop, podle kterého se budete snadno orientovat na dvou přiložených CD. Nahrávka je namluvena rodilými mluvčími a je zaměřena na aktivní zvládnutí jazyka.

Proč se učit chorvatsky?

  1. Protože už nikdy nebudete mít na dovolené problém objednat si "piće" a "slikati se".
  2. Protože zvládnutí základní slovní zásoby a gramatiky je kvůli podobnosti s češtinou relativně snadné.
  3. Protože se chorvatsky domluvíte nejen v Chorvatsku, ale i v Černé Hoře, Bosně a Hercegovině a Srbsku.
  4. Protože si konečně budete moci pořádně popovídat s lidmi, které při svých cestách poznáte.
  5. Protože když trochu potrápíte svůj mozek a paměť, čeká na Vás jistě mnoho jedinečných zážitků.

O chorvatštině

Chorvatština patří k jihoslovanským jazykům. Její příbuznost s češtinou umožňuje rychlé osvojení si alespoň základů jazyka. Spisovnou formou chorvatštiny je tkzv. „ijekavica“, v různých oblastech (především v Dalmácii a na Istrii) se ale v neformálním projevu používají hojně nářeční formy. Chorvatština je jazykem s dlouhou lidovou i literární tradicí. Poznání chorvatštiny nám umožní lépe se seznámit s bohatým a zajímavým historicko-kulturním pozadím Chorvatska i s rozmanitostí jeho jednotlivých oblastí.

Přes částečnou odlišnost od Srbštiny a Bosenštiny nám umožní domluvit se z velké části i v dalších zemích bývalé Jugoslávie.


Zkoušky nanečisto

© Petr Husar – Zkoušky nanečisto | www.zkousky-nanecisto.cz | www.e-matematika.cz

Webdesign www.osklivy-sup.cz, kresby Josef Quis