přeskočit na menu

Němčina
pro mírně pokročilé

Pro mírně pokročilé | pondělí | 10:45

 
 

Datum zahájení 19.02.2024
Délka kurzu: 15 lekcí
Cena: 4 500 Kč
Den: pondělí
Čas: 10:45 - 12:15
Lektor: Bára
Učebnice: Německy s úsměvem, lekce 9
Místo: Na Březince 21, Praha 5
Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Přihlásit se do kurzu Němčina Pro mírně pokročilé

Pro mírně pokročilé | úterý | 9:00

 
 

Datum zahájení 20.02.2024
Délka kurzu: 15 lekcí
Cena: 4 500 Kč
Den: úterý
Čas: 9:00 - 10:30
Lektor: Bára
Učebnice: Německy s úsměvem nově, lekce 15. V hodinách cvičíme konverzaci a slovní zásobu potřebnou pro každodenní život a praktické situace, lekce obohacujeme také o práci s textem (čtení, psaní) a jazykové hry (přísloví, kreativní cvičení apod.).
Místo: Na Březince 21, Praha 5
Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Přihlásit se do kurzu Němčina Pro mírně pokročilé

Pro mírně pokročilé | čtvrtek | 18:15

 
 

Datum zahájení 22.02.2024
Délka kurzu: 15 lekcí- 90 minut
Cena: 4 500 Kč
Den: čtvrtek
Čas: 18:15 - 19:45
Lektor: Bára
Učebnice: studio d A2, výuka začne od 1.lekce
Místo: Na Václavce 40, Praha 5
Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Přihlásit se do kurzu Němčina Pro mírně pokročilé

Profil kurzu Němčina pro mírně pokročilé

Tento kurz je ideální pro studenty, kteří dokončili svou první učebnici a těší se na další pokračování. Studenti budou moci těžit ze své základní znalosti gramatiky a běžných frází, které budeme postupně oprašovat a rozšiřovat. Studenti jsou již obeznámeni se složeným minulým časem pravidelných a nepravidelných sloves, způsobovými slovesy a umějí používat slovesa s odlučitelnou předponou. V naší jazykové škole se na Vás těší milá lektorka s individuálním přístupem ke každému jednotlivému studentovi a čeká na Vás zábavná, moderní učebnice, která Vás v případě Vašeho zájmu také systematicky připraví ke zkoušce Start Deutsch II. Rozvíjejte svou němčinu v příjemném prostředí u šálku čaje či kávy.

Témata:

 • vzdělání
 • způsob života, rodinné oslavy
 • pracovní a soukromé cesty
 • volnočasové aktivity

Slovní zásoba:

 • jazyky a proces učení
 • příbuzenské vztahy, popis fotografie
 • doprava, jízdní řád
 • koníčky, sport

Gramatika:

 • vedlejší věty s "weil" a "dass"
 • porovnávání s "wie" a "als"
 • 2. pád s koncovkou "-s"
 • slovesa s předložkami
 • způsobové sloveso "sollen"
 • zvratné zájmeno "sich"

Učebnice: studio d A 2 (Funk, Kuhn, Demme, Janíková; FRAUS 2005)

Kurz němčiny pro mírně pokročilé bude probíhat podle moderní učebnice studio d A2. Těžiště této učebnice tvoří komunikativní kompetence, které jsou primárním cílem výuky cizího jazyka. Komunikace je rozvíjena na pevných gramatických základech v rámci rozmanitých aktivit. Gramatika je současně s českým výkladem shrnuta v přehledných tabulkách. Na závěrečné stránce každé lekce se vždy nachází přehled osvojených komunikativních dovedností, gramatiky, slovní zásoby a výslovnosti. Děje v učebnici se odehrávají na pozadí německy mluvícího prostředí, kniha studentovi zprostředkovává aktuální reálie. V každém díle je věnována systematická pozornost nácviku správné výslovnosti. Učební soubor je mimořádně propracovaný a doplněný nadprůměrnou on-line podporou. Učebnice "studio d" ve třech svazcích dovede studenta k úrovni B1 SERR pro jazyky (společná část maturity pro cizí jazyky nebo německá zkouška "Zertifikat Deutsch"). Kromě této stěžejní publikace se v kurzu budou používat další doprovodné materiály jak z českého, tak německého trhu.

O němčině

Němčina patří do skupiny západogermánské větve indoevropské jazykové rodiny. Jedná se o druhý nejužívanější germánský jazyk, Němci tvoří 14. nejpočetnější národ na světě. Status úředního jazyka má němčina také v Rakousku, Švýcarsku, Lucembursku, Lichtenštejnsku, východní Belgii či italském jižním Tyrolsku. Ve Spolkové republice Německo žije 82 000 000 mluvčích, plynnou němčinou dále mluví obyvatelstvo v Rakousku, Švýcarsku, Lucembursku a Lichtenštejnsku (dohromady s Německem cca 100 000 000 rodilých mluvčích). V řadě zemí střední a východní Evropy mimoto žijí početné německé národnostní menšiny, spousta emigrantů pobývá také v zámoří, především na americkém kontinentě. Regionálně se lze němčinou domluvit především v Nizozemsku, Dánsku a Slovinsku, dále i v ČR, SR, Polsku, Maďarsku, Chorvatsku, Belgii, Švédsku, Estonsku, Rumunsku, Rusku, Namibii, Brazílii a USA. Na politické scéně je němčina jedním ze 6 úředních jazyků mezinárodní organizace OBSE, jedním ze 4 úředních jazyků FIFA, jedním z 23 úředních jazyků EU a jedním ze 3 jednacích jazyků Evropské komise.

Lektor němčiny

Barbora Bendíková

Barbora Bendíková

O lektorovi podrobněji

Překlady a tlumočení z němčiny

Němčina - zajímavé odkazy


Zkoušky nanečisto

© Petr Husar – Zkoušky nanečisto | www.zkousky-nanecisto.cz | www.e-matematika.cz

Webdesign www.osklivy-sup.cz, kresby Josef Quis