přeskočit na menu

Němčina
pro mírně pokročilé

Pro mírně pokročilé | pondělí | 10:45

 
 

Datum zahájení 20.02.2023
Délka kurzu: 15 lekcí
Cena: 4 500 Kč
Den: pondělí
Čas: 10:45 - 12:15
Lektor: Bára Bendíková
Učebnice: Německy s úsměvem, lekce 9
Místo: Na Březince 21, Praha 5
Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Přihlásit se do kurzu Němčina Pro mírně pokročilé

Pro mírně pokročilé | úterý | 9:00

 
 

Datum zahájení 21.02.2023
Délka kurzu: 15 lekcí
Cena: 4 500 Kč
Den: úterý
Čas: 9:00 - 10:30
Lektor: Bára Bendíková
Učebnice: Německy s úsměvem nově, lekce 15. V hodinách cvičíme konverzaci a slovní zásobu potřebnou pro každodenní život a praktické situace, lekce obohacujeme také o práci s textem (čtení, psaní) a jazykové hry (přísloví, kreativní cvičení apod.).
Místo: Na Březince 21, Praha 5
Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Přihlásit se do kurzu Němčina Pro mírně pokročilé

Pro mírně pokročilé | čtvrtek | 19:00

 
 

Datum zahájení 23.02.2023
Délka kurzu: 15 lekcí- 90 minut
Cena: 4 500 Kč
Den: čtvrtek
Čas: 19:00 - 20:30
Učebnice: studio d A2, výuka začne od 1.lekce
Místo: Na Václavce 40, Praha 5
Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Přihlásit se do kurzu Němčina Pro mírně pokročilé

Lektor kurzu:

Barbora

Barbora

Profil kurzu Němčina pro mírně pokročilé

Tento kurz je ideální pro studenty, kteří dokončili svou první učebnici a těší se na další pokračování. Studenti budou moci těžit ze své základní znalosti gramatiky a běžných frází, které budeme postupně oprašovat a rozšiřovat. Studenti jsou již obeznámeni se složeným minulým časem pravidelných a nepravidelných sloves, způsobovými slovesy a umějí používat slovesa s odlučitelnou předponou. V naší jazykové škole se na Vás těší milá lektorka s individuálním přístupem ke každému jednotlivému studentovi a čeká na Vás zábavná, moderní učebnice, která Vás v případě Vašeho zájmu také systematicky připraví ke zkoušce Start Deutsch II. Rozvíjejte svou němčinu v příjemném prostředí u šálku čaje či kávy.

Témata:

 • vzdělání
 • způsob života, rodinné oslavy
 • pracovní a soukromé cesty
 • volnočasové aktivity

Slovní zásoba:

 • jazyky a proces učení
 • příbuzenské vztahy, popis fotografie
 • doprava, jízdní řád
 • koníčky, sport

Gramatika:

 • vedlejší věty s "weil" a "dass"
 • porovnávání s "wie" a "als"
 • 2. pád s koncovkou "-s"
 • slovesa s předložkami
 • způsobové sloveso "sollen"
 • zvratné zájmeno "sich"

Učebnice: studio d A 2 (Funk, Kuhn, Demme, Janíková; FRAUS 2005)

Kurz němčiny pro mírně pokročilé bude probíhat podle moderní učebnice studio d A2. Těžiště této učebnice tvoří komunikativní kompetence, které jsou primárním cílem výuky cizího jazyka. Komunikace je rozvíjena na pevných gramatických základech v rámci rozmanitých aktivit. Gramatika je současně s českým výkladem shrnuta v přehledných tabulkách. Na závěrečné stránce každé lekce se vždy nachází přehled osvojených komunikativních dovedností, gramatiky, slovní zásoby a výslovnosti. Děje v učebnici se odehrávají na pozadí německy mluvícího prostředí, kniha studentovi zprostředkovává aktuální reálie. V každém díle je věnována systematická pozornost nácviku správné výslovnosti. Učební soubor je mimořádně propracovaný a doplněný nadprůměrnou on-line podporou. Učebnice "studio d" ve třech svazcích dovede studenta k úrovni B1 SERR pro jazyky (společná část maturity pro cizí jazyky nebo německá zkouška "Zertifikat Deutsch"). Kromě této stěžejní publikace se v kurzu budou používat další doprovodné materiály jak z českého, tak německého trhu.

O němčině

Němčina patří do skupiny západogermánské větve indoevropské jazykové rodiny. Jedná se o druhý nejužívanější germánský jazyk, Němci tvoří 14. nejpočetnější národ na světě. Status úředního jazyka má němčina také v Rakousku, Švýcarsku, Lucembursku, Lichtenštejnsku, východní Belgii či italském jižním Tyrolsku. Ve Spolkové republice Německo žije 82 000 000 mluvčích, plynnou němčinou dále mluví obyvatelstvo v Rakousku, Švýcarsku, Lucembursku a Lichtenštejnsku (dohromady s Německem cca 100 000 000 rodilých mluvčích). V řadě zemí střední a východní Evropy mimoto žijí početné německé národnostní menšiny, spousta emigrantů pobývá také v zámoří, především na americkém kontinentě. Regionálně se lze němčinou domluvit především v Nizozemsku, Dánsku a Slovinsku, dále i v ČR, SR, Polsku, Maďarsku, Chorvatsku, Belgii, Švédsku, Estonsku, Rumunsku, Rusku, Namibii, Brazílii a USA. Na politické scéně je němčina jedním ze 6 úředních jazyků mezinárodní organizace OBSE, jedním ze 4 úředních jazyků FIFA, jedním z 23 úředních jazyků EU a jedním ze 3 jednacích jazyků Evropské komise.

Lektor němčiny

Nikola

Nikola

O lektorovi podrobněji

Další kurzy lektora:

Barbora Bendíková

Barbora Bendíková

O lektorovi podrobněji

Překlady a tlumočení z němčiny

Němčina - zajímavé odkazy


Zkoušky nanečisto

© Petr Husar – Zkoušky nanečisto | www.zkousky-nanecisto.cz | www.e-matematika.cz

Webdesign www.osklivy-sup.cz, kresby Josef Quis