přeskočit na menu

Čínština
pro pokročilé plus

Pro pokročilé plus | úterý | 17:25

 
 

Datum zahájení 20.02.2024
Délka kurzu: 15 lekcí
Cena: 4 500 Kč
Den: úterý
Čas: 17:25 - 18:55
Učebnice: New Practical Chinese Reader II, lekce 32
Místo: Na Březince 21, Praha 5
Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Přihlásit se do kurzu Čínština Pro pokročilé plus

Profil kurzu Moderní čínština pro pokročilé plus

Náplní kurzu je výuka moderní čínštiny (standardu užívaného v ČLR). Základním materiálem je učebnice prof. Liu Xina New Practical Chinese Reader, která byla vytvořena pod vedením Státního úřadu ČLR pro výuku čínštiny jako cizího jazyka.

Kurz navazuje na Čínštinu pro pokročilé plus III a bude začínat 27. lekcí výše zmíněné učebnice (3.díl). Předpokladem pro zapsání se do tohoto kurzu je zvládnutí prvních 26 lekcí, tzn. Prvních dvou dílů učebnice.

V kurzech se vyučuje čínské znakové písmo, nicméně důraz je kladen pouze na pasivní znalost (tj. na schopnost znaky správně identifikovat a přečíst).

Předpokládá se probrání lekcí 27 ? 28 výše zmíněné učebnice (třetí díl).

Učebnice čínštiny

Liu, Xun: New Practical Chinese Reader 2 (Xin Shiyong Hanyu Keben), Beijing Language and Culture University Press, Peking, 2002

Podpůrné materiály a zvukové nahrávky k této učebnici lze nalézt on-line na:

Profil studenta:

Studenti/noví zájemci by měli již umět vyjádřit: jak se mají, co dělají, co si přejí, jaké je počasí a kde se co nachází. Umí již mluvit o sobě, své rodině a povolání. Stejně tak umí správně vyjadřovat data a časové údaje, ať už se jedná o hodiny, části dne, dny, měsíce či roky. Zvládají základní fráze při nakupování, umí se zeptat a říct, kolik co stojí a kolik čeho chtějí. Dokážou vyjádřit, že je něco bolí a poradí si se základními frázemi při návštěvě lékaře. Zvládají vyprávět jednoduchou historku, která se jim přihodila a také ovládají základní slovní zásobu týkající se pronájmu či koupi bytu. Dále jsou schopni jednoduše povyprávět o Vánocích a jiných svátcích. Jsou schopni sdělit základní dojmy z cestování a ohodnotit uplynulé události. Zvládají základní konverzaci v bance při vyměňování peněz. Mají základní povědomí o konstrukcích s bǎ 把 a ovládají základní slovní zásobu týkající se vyřizování formalit, půjčování knih atd. Také jsou schopni vyjádřit, jak dlouho určitou činnost dělají či provozují. Zvládnou i popsat určitou věc, co se týká barvy, velikosti, ceny atd. a dokážou ji porovnat s jinou věcí. Zvládli by i jednoduchý nákup, především oblečení. Stejně tak by dokázali jít na čínskou poštu poslat či vyzvednout si balík a dopis. Studenti na této úrovni zvládnou i jízdu čínskou MHD a hlubší konverzaci o zálibách či koníčcích. Dokážou popsat stav či událost, která trvá a zvládnou se jednoduše bavit o základech čínského umění a jeho odlišnostech od umění evropského. Zvládnou si také popovídat o fotbalovém utkání a divadelním představení a podrobněji popsat svůj byt a cestu na určité místo. Dokážou si popovídat o plánech na prázdniny a o návrzích na cesty po různých místech Číny. Umějí se bavit o právě probíhající události nebo právě prováděné činnosti a o změnách, které nastaly. Zvládnou si také povídat trochu podrobněji o rodině a nových životních situacích. Umí převyprávět, co se jim stalo, ovládají slovní zásobu týkající se nehody a následné návštěvy nemocnice. Umějí si také popovídat o úskalích studia jazyků.

Učební plán

 • Věty s bǎ 把 (3)
 • Adverbia gèng更 a zuì 最 pro vyjádření srovnání
 • Použití spojení yìbiān...yìbiān….一边。。。一边。。。
 • Použití yŏu/ méiyŏu 有/没有 pro vyjádření srovnání
 • Řečnické otázky
 • Věty s více slovesy (3)
 • shàng 上 a kāi开 jako výsledkové komplementy

Témata

 • Vyjadřování vlastního názoru
 • Srovnávání
 • Předávání a přijímání dárků

5 nejlepších čínských filmů podle Jazykové školy Březinka

 1. Ang Lee (Li An) – Tygr a drak (2000)

  Esteticky, výtvarně, filmařsky k dokonalosti dotažené dílo. Dobrodružný příběh vycházející z čínské historie a tradic oslovil diváky v západní části světa i v celé Asii.
 2. Yimou Zhang – Vyvěste červené lampiony (1991)

  Komorní, vizuálně vytříbený filmový příběh o nelehkém osudu dívky v tradiční čínské společnosti před nástupem komunistů.
 3. Yang Zhang – Čínská lázeň (1999)

  Zdánlivě obyčejný film o běžném životě v jedné čínské tradiční lázni. Poetikou se blíží ke kultovnímu americkému snímku Smoke.
 4. Zhuangzhuang Tian – Zloděj koní (1986)

  Jedna z nejvýraznějších výpovědí režisérů pekingské „páté generace“. Film, odehrávající se v Tibetu, ohromující zobrazením vztahu člověka a přírody.
 5. Jin Xie – Ibiškové městečko (1984)

  Silný, poetický příběh mladé venkovské ženy v těžké době čínské kulturní revoluce v době panování Mao Ce Tunga.

5 nejlepších čínských románů podle Jazykové školy Březinka

 1. Cha Ťin – Čekání na Lina

  Příběh lásky a trápení ve světě tuhého komunismu. Velmi drsná a silná výpověď o člověku a nelidskosti komunistického režimu.
 2. Li Yiyun – Ubožáci

  Záznam několika dnů politického a lidského uvolnění na malém čínském městě v období takzvaného Pekingského jara. Neobyčejně lidská a bolestná výpověď.
 3. Ťiang Žung – Totem vlka

  První „velký čínský román“ o pouti za hledáním a cestě k vlkům.
 4. Čchiou Siao-lung – Smrt ve stínu Mao Ce-tunga

  Půvabný, ale i drsný a temný detektivní příběh z doby, kdy v Číně předávala moc jedna politická garnitura druhé. Hlavním hrdinou je detektiv Chen, velký milovník čínské poezie. Autorem celé série krimi románů je čínský emigrant, nyní profesor literatury ve Washingtonu.
 5. Gao Xingjian – Hora duše

  Pouť mladého muže po odlehlých koutech Číny je dílem čínského emigranta žijícího ve Francii a nositele Nobelovy ceny za literaturu.

Zajímá vás čínština více?

Navštivte zpravodajský a informační server Čínsky.cz. Server nabízí krom informací i anglicko-čínský slovník a databázi překladatelů a tlumočníků z čínského jazyka.

Pokud hodláte Čínu navštívit, podívejte se na web Česko–čínské společnosti.


Zkoušky nanečisto

© Petr Husar – Zkoušky nanečisto | www.zkousky-nanecisto.cz | www.e-matematika.cz

Webdesign www.osklivy-sup.cz, kresby Josef Quis