přeskočit na menu

Francouzština
pro velmi mírně pokročilé

Pro velmi mírně pokročilé | středa | 18:45

 
 

Datum zahájení 21.02.2024
Délka kurzu: 15 lekcí
Cena: 4 500 Kč
Den: středa
Čas: 18:45 - 20:15
Učebnice: Connexions I, lekce 5
Místo: Na Březince 21, Praha 5
Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Přihlásit se do kurzu Francouzština Pro velmi mírně pokročilé

Pro velmi mírně pokročilé | úterý | 17:25

 
 

Datum zahájení 23.01.2024
Délka kurzu: 15 lekcí
Cena: 4 500 Kč
Den: úterý
Čas: 17:25 - 18:55
Učebnice: Connexions I, lekce 5
Místo: Na Václavce 40, Praha 5
Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Přihlásit se do kurzu Francouzština Pro velmi mírně pokročilé

Profil kurzu Francouzštiny pro velmi mírně pokročilé

Otevíráme tento kurz pro ty z Vás, kteří jste již zvládli základy tohoto krásného jazyka a chcete v jeho studiu dále pokračovat, ale i pro ty z Vás, kteří se ke francouzštině po dlouhé době vracíte.

Přidejte se k nám a uvidíte, že díky zábavné a živé formě výuky se budete již brzy moci vyjádřit různými způsoby k událostem současným, budoucím i minulým. Naučte se hovořit o tom, co právě teď děláte nebo o vašich pravidelných aktivitách. Popovídejte si ve francouzštině o vašich plánech a snech nebo si naopak vyzkoušejte vyprávět své nedávné zkušenosti či zážitky. Po absolvování tohoto kurzu si budete umět naplánovat schůzku nebo pozvat kamaráda do kina a potom si objednat v restauraci. Budete vědět, jak reagovat při nakupování, nebo se dokážete snadno zeptat na cestu a zorientovat se ve městě. Budete již také schopni adekvátně reagovat při jednoduchém rozhovoru nebo porozumíte jednoduchému textu.

Přijďte zažít spoustu zábavy při objevování nového jazyka a jeho kultury v pestrých a bohatých hodinách francouzštiny. To vše v pozitivním přátelském prostředí nad šálkem čaje.

Profil studenta

Student, jenž se do tohoto kurzu zapisuje, by se již měl umět francouzsky představit a hovořit o svých zálibách. Měl by být schopen porozumět základní konverzaci a odpovídat na jednoduché otázky. Z gramatiky by mu mělo být známé tvoření přítomného času základních pravidelných (zejména I. skupiny sloves) i nepravidelných sloves (avoir, etre, faire, aller, pouvoir, vouloir), shoda podstatného a přídavného jména podle rodu a čísla, stejně jako tázací, a přivlastňovací zájmena a blízký budoucí čas.

Témata:

 • Pozvání do kina a domluva schůzky.
 • Kultura a jídelníček.
 • V restauraci.
 • V obchodě.
 • Ve městě. Popis cesty.
 • Návštěva bytu

Slovní zásoba:

 • Hodiny a datum.
 • Potraviny a nápoje.
 • Barvy
 • Město-veřejné služby, obchody, doprava
 • Dům a byt- místnosti, nábytek, předměty doma

Gramatika:

 • Přivlastňovací zájmena.
 • Modální slovesa (vouloir, pouvoir)
 • Určitý a dělivý člen. Zápor u dělivého členu.
 • Zájmeno en.
 • Osobní zájmena v pozici přímého a nepřímého předmětu.
 • Rozkazovací způsob.
 • Složený minulý čas- passé composé.
 • Tázací zájmena (qui, que, ou)

Učebnice: CONNEXIONS I, lekce 5-8

Lektoři francouzštiny

Barbora Šmídová

Barbora Šmídová

O lektorovi podrobněji

Další kurzy lektora:

-->

Zajímavé odkazy o francouzštině


Zkoušky nanečisto

© Petr Husar – Zkoušky nanečisto | www.zkousky-nanecisto.cz | www.e-matematika.cz

Webdesign www.osklivy-sup.cz, kresby Josef Quis