přeskočit na menu

Francouzština
pro středně pokročilé

Profil kurzu Francouzština pro středně pokročilé

Připravili jsme pro Vás kurz francouzštiny pro středně pokročilé, ve kterém budete dále rozvíjet a prohlubovat již získané komunikační a gramatické dovednosti a přitom si rozšiřovat slovní zásobu.

Zapište se do našeho kurzu a uvidíte, že si brzy oblíbíte i takové gramatické lahůdky, jakými jsou například rozdíly mezi jednotlivými minulými časy nebo používání konjunktivu (subjonctif). Brzy pro Vás bude hračkou žonglovat se zástupnými přídavnými jmény nebo mluvit o událostech v trpném rodě! Prostřednictvím aktuálních témat si budete také dále zdokonalovat slovní zásobu a díky zábavným cvičením a hrám se naučíte francouzsky spontánně reagovat i v situacích, na které nejste úplně připraveni. Neváhejte a přidejte se do našeho kurzu Francouzštiny pro středně pokročilé a prožívejte každý týden veselé a inspirující chvíle při studiu tohoto krásného románského jazyka. To vše v přátelském prostředí nad šálkem čaje.

V kurzu Francouzština pro středně pokročilé 1 budeme pracovat s lekcemi 5 - 8 učebnice CONNEXIONS II.

Profil studenta:

Student, který se do tohoto kurzu zapisuje by měl již dobře ovládat základní gramatiku (passé composé, imparfait, rozkazovací způsob, stupňování přídavných jmen, budoucí časy, atd.). Měl by být schopen plynule shrnout přečtený text nebo vyjádřit svůj názor na jemu známé téma. Měl by se umět spontánně vyjadřovat v běžných situacích jako je představení sebe i druhých, pozvání na večeři, nákup, atp. a měl by umět reagovat při debatě na jemu známé téma.

Témata kurzu:

 • Rozdíly mezi lidmi, tolerance a diskriminace.
 • Městská a venkovská architektura. Bydlení ve městě a na vesnici.
 • Život mezi lidmi, dobré vychování, zákazy a příkazy.
 • Doprava. Globální problémy.

Slovní zásoba:

 • Výrazy pro četnost výskytu daného jevu.
 • Vyprávění.
 • Vyjádření radosti nebo zlosti.
 • Architektura.
 • Výrazy cíle.
 • Vyjádření nespokojenosti.
 • Statistika.
 • Výrazy povinnosti nebo zákazu.
 • Vyjádření výčitky nebo sebeobhájení.

Gramatika:

 • Složený předminulý čas (plus-que-parfait).
 • Kombinované používání minulých časů.
 • Přechodník (gérondif).
 • Současné užívání osobních zájmen přímého a nepřímého předmětu.
 • Konjunktiv (subjonctif).
 • Zájmena le, en, y.
 • Vztažné zájmeno dont.
 • Trpný rod.

Učebnice: CONNEXIONS II, lekce 5-8

Lektoři francouzštiny

Barbora Šmídová

Barbora Šmídová

O lektorovi podrobněji

Další kurzy lektora:

Zajímavé odkazy o francouzštině


Zkoušky nanečisto

© Petr Husar – Zkoušky nanečisto | www.zkousky-nanecisto.cz | www.e-matematika.cz

Webdesign www.osklivy-sup.cz, kresby Josef Quis