přeskočit na menu

Francouzština
pro mírně pokročilé plus

Pro mírně pokročilé plus | úterý | 17:25

 
 

Datum zahájení 20.02.2024
Délka kurzu: 15 lekcí
Cena: 4 500 Kč
Den: úterý
Čas: 17:25 - 18:55
Učebnice: Connexions II, lekce 2
Místo: Na Březince 21, Praha 5
Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Přihlásit se do kurzu Francouzština Pro mírně pokročilé plus

Profil kurzu Francouzština pro mírně pokročilé plus

Otevíráme pro ty z Vás, kteří se již plynule vyjadřujete ve francouzštině ke známým tématům, kurz, jež prohlubuje již získané dovednosti v oblasti gramatiky (minulé časy, budoucí čas složený, zájmena) a rozvíjí složitější slovní zásobu. Přijďte se zapojit do debaty, zasoutěžit si, a naučit se spoustu nového. Po absolvování tohoto semestru budete umět dokonale popsat svůj charakter a nálady, mluvit o svých zájmech, vyprávět o dovolené či diskutovat o složitějším tématu jakým může být moderní umění nebo reklama. Rozšíříte si slovní zásobu a nebude pro Vás žádný problém porozumět i složitým textům a převyprávět je. V průběhu kurzu si také osvojíte jasné a spontánní vyjadřování i ke komplikovaným tématům. Nebudou chybět ani gramatická cvičení, testíky, a zábavné komunikační aktivity. Přidejte se k nám a zažijte spoustu legrace při studiu i objevování nových zákoutí francouzské a frankofonní kultury. To vše v pozitivním přátelském prostředí nad šálkem čaje. V kurzu Francouzština pro středně pokročilé budeme pracovat s prvními čtyřmi lekcemi učebnice CONNEXIONS II.

Profil studenta:

Student, který se do tohoto kurzu zapisuje by měl již plynule ovládat základní konverzaci ve francouzštině a měl by být schopen porozumět textům, jež pojednávají o tématech jemu známých. Měl by být schopen hovořit o sobě, svých plánech do budoucna, či vyprávět o minulých událostech. Zároveň by měl umět reagovat v běžných situacích (pozvání do kina, reklamace, návštěva lékaře, zápis do kurzu, atd.). Z gramatiky by měl ovládat používání přítomného, složeného budoucího a složeného minulého času (passé composé), kladný rozkazovací způsob, osobní zájmena přímého a nepřímého předmětu.

Témata kurzu:

 • Představení sebe i druhých, vyprávění o svém životě
 • Moderní umění a muzea
 • Vyjádření svého názoru
 • Reklama a její vliv na náš život
 • Dobrodružné a daleké cesty. Vyprávění
 • Technický vývoj lidstva

Slovní zásoba:

 • Vybavení domácnosti a domácí práce.
 • Hudba a hudební styly.
 • Výtvarné umění.
 • Vyjádření názoru.
 • Popis předmětu a jeho porovnání s jiným.
 • Výrazy záporu.
 • Cestování.
 • Vyjádření znepokojení a starosti.
 • Výrazy pro časový rámec události.

Gramatika:

 • Imparfait a jeho používání s passé composé.
 • Shoda sloves s pomocným slovesem etre i avoir u passé composé.
 • Samostatná přivlastňovací zájmena.
 • Místo přídavných jmen ve větě.
 • Tvoření otázek.
 • Konjunktiv (subjonctif).
 • Stupňování přídavných jmen.
 • Nominalizace - tvoření odvozených podstatných jmen.

Učebnice: CONNEXIONS II, lekce 1-4

Lektoři francouzštiny

Barbora Šmídová

Barbora Šmídová

O lektorovi podrobněji

Další kurzy lektora:

Zajímavé odkazy o francouzštině


Zkoušky nanečisto

© Petr Husar – Zkoušky nanečisto | www.zkousky-nanecisto.cz | www.e-matematika.cz

Webdesign www.osklivy-sup.cz, kresby Josef Quis