přeskočit na menu

Španělština
pro velmi mírně pokročilé

Pro velmi mírně pokročilé | pondělí | 17:25

 
 

Datum zahájení 19.02.2024
Délka kurzu: 15 lekcí- 90 minut
Cena: 4 500 Kč
Den: pondělí
Čas: 17:25 - 18:55
Učebnice: Nuevo Ven I
Místo: Na Václavce 40, Praha 5
Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Přihlásit se do kurzu Španělština Pro velmi mírně pokročilé

Profil kurzu Španělština pro velmi mírně pokročilé

Otevíráme tento kurz pro ty z Vás, kteří jste již zvládli základy tohoto krásného jazyka a chcete v jeho studiu dále pokračovat, ale i pro ty z Vás, kteří se ke španělštině po dlouhé době vracíte.

Přidejte se k nám a uvidíte, že díky zábavné a živé formě výuky se budete již brzy moci vyjádřit různými způsoby k událostem současným, budoucím i minulým. Naučte se hovořit o tom, co právě teď děláte nebo o vašich pravidelných aktivitách. Popovídejte si ve španělštině o vašich plánech a snech nebo si naopak vyzkoušejte vyprávět své nedávné zkušenosti či zážitky. Po absolvování tohoto kurzu budete umět reagovat při nakupování, zvládnete detailně popsat sebe či jinou osobu, mluvit o svých zálibách a koníčcích. Budete již také schopni adekvátně reagovat při jednoduchém rozhovoru nebo porozumíte jednoduchému textu. Přijďte zažít spoustu zábavy při objevování nového jazyka a jeho kultury v pestrých a bohatých hodinách španělštiny. To vše v pozitivním přátelském prostředí nad šálkem čaje.

V kurzu Španělština pro velmi mírně pokročilé probereme lekce 6 – 10 španělské učebnice NUEVO VEN 1.

Profil studenta:

 • Student, jenž se do tohoto kurzu zapisuje, by se již měl umět španělsky představit a hovořit o městě a místě, kde bydlí. Měl by být schopen porozumět základní konverzaci a odpovídat na jednoduché otázky. Z gramatiky by mu mělo být známé tvoření přítomného času pravidelných i nepravidelných sloves, shoda podstatného a přídavného jména podle rodu a čísla, stejně jako tázací, ukazovací a přivlastňovací zájmena.

Témata:

 • Každodenní činnosti.
 • Popis osoby.
 • V obchodě.
 • Pozvání (do kina, na kávu).
 • Plánování cesty.
 • Vyprávění.

Slovní zásoba:

 • Každodenní činnosti.
 • Přídavná jména popisující osobu (zjev, charakter).
 • Rodina.
 • Oblečení (barvy, materiály).
 • Volný čas (aktivity a místa).
 • Roční období a měsíce.
 • Příroda.

Gramatika:

 • Zvratná slovesa.
 • Přivlastňovací zájmena.
 • Slovesné vazby: "gustar, parecer, quedar bien"
 • Nahrazování přímého předmětu osobními zájmeny (lo, la, los, las ).
 • Slovesná vazba "tener que".
 • Přítomný průběhový čas (estar + gerundio).
 • Blízký budoucí čas (Ir + infinitivo).
 • Složený minulý čas (haber + participio)
 • Výrazy času, trvání.

Zkoušky nanečisto

© Petr Husar – Zkoušky nanečisto | www.zkousky-nanecisto.cz | www.e-matematika.cz

Webdesign www.osklivy-sup.cz, kresby Josef Quis