přeskočit na menu

Nizozemština
pro středně pokročilé

Pro středně pokročilé | čtvrtek | 19:00

 
 

Datum zahájení 22.02.2024
Délka kurzu: 15 lekcí
Cena: 4 500 Kč
Den: čtvrtek
Čas: 19:00 - 20:30
Učebnice: Totaal 2, lekce 1
Místo: Na Březince 21, Praha 5
Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Přihlásit se do kurzu Nizozemština Pro středně pokročilé

Profil kurzu Nizozemštiny pro středně pokročilé

V kurzu navážeme na vaše znalosti gramatiky z předchozích semestrů a probereme další běžné gramatické jevy. V hodinách bude kladen důraz na konverzaci, diskuze a rozšiřování slovní zásoby. Po absolvování tohoto kurzu se studenti budou schopni dorozumět v běžných situacích, konverzovat na různá témata a vyjádřit svůj názor. V hodinách budeme číst doplňkové materiály (např. články z časopisů), seznámíte se s kulturou Nizozemska a jeho historií.

Učebnice a materiály: Totaal 2, lekce 1.

Témata:

 • představení se, navazování kontaktů, rozhovor
 • media (noviny, televize, internet)
 • technika
 • psaní formálního dopisu
 • vzdělávací systém v Nizozemí
 • umění a kultura (filmy, divadlo)
 • práce a firmy v Nizozemí
 • psaní životopisu

Gramatika:

 • porovnání časů (přítomný, perfectum a imperfectum)
 • minulý čas nepravidelných sloves
 • zvratná zájmena (opakování)
 • spojky souřadné ("want", "maar", "of", "en", "dus")
 • spojky podřadné ("omdat", "als", "toen", "voordat", "nadat", "terwijl", "dat", "sinds", "zodra", "hoewel", "totdat", "of")
 • nepřímá řeč
 • předponová slovesa
 • přídavná jména versus příslovce

Zkoušky nanečisto

© Petr Husar – Zkoušky nanečisto | www.zkousky-nanecisto.cz | www.e-matematika.cz

Webdesign www.osklivy-sup.cz, kresby Josef Quis