přeskočit na menu

Angličtina
pro seniory

Pro začátečníky | úterý | 9:00

 
 

Datum zahájení 20.02.2024
Délka kurzu: 17 lekcí- 90 minut
Cena: 4 500 Kč
Den: úterý
Čas: 9:00 - 10:30
Učebnice: English File Beginner Third Edition, Kurz je určen studentům, kteří angličtinu nikdy nestudovali, znají pravděpodobně pár slovíček, ale jinak je pro ně tento jazyk zcela nový. Začínat se bude od píky základy anglické gramatiky. Ze slov budou postupně vznikat věty a z nich poté jednoduchá konverzace na běžná témata z kažodenního života. Kurz otevíráme nově v tomto semestru, tj. nejená se o navazující kurz.
Místo: Na Václavce 40, Praha 5
Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Přihlásit se do kurzu Angličtina Pro seniory

Pro falešné začátečníky | úterý | 13:30

 
 

Datum zahájení 06.02.2024
Délka kurzu: 17 lekcí- 90 minut
Cena: 4 500 Kč
Den: úterý
Čas: 13:30 - 15:00
Lektor: Darina
Učebnice: Učebnice English File Beginner third edition. Kurz volně navazuje na studium v minulém semestru, kdy byla probrána učebnice English File Beginner, third edition. V kurzu budeme z učebnice vycházet a vše zopakujeme. Absovování předchozího kurzu není podmínkou zápisu a všichni nově přihlášení studenti jsou vítáni! Kurz je pro vás vhodný, jestliže se dokážete představit, hovořit ve stručných větách o rodině, popsat věc pomocí přídavného jména, objednat si v restauraci, zeptat se na cenu, hovořit o jídle, zaměstnání, popsat svůj typický den. Budeme procvičovat, jak mluvit o svých zájmech, vyjadřovat co člověk má/nemá rád, dále jak správně tvořit otázky či jak vyjádřit, že něco umíme či můžeme. Procvičovat budeme všechny jazykové dovednosti, tedy mluvení, čtení, psaní a poslech. V hodině se mluví anglicky i česky.
Místo: Na Václavce 40, Praha 5
Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Přihlásit se do kurzu Angličtina Pro seniory

Pro falešné začátečníky | středa | 9:00

 
 

Datum zahájení 28.02.2024
Délka kurzu: 17 lekcí- 90 minut
Cena: 4 500 Kč
Den: středa
Čas: 9:00 - 10:30
Lektor: Ema
Učebnice: Kurz volně navazuje na studium v minulém semestru, kdy byla probrána učebnice English File Beginner, third edition. V kurzu budeme z učebnice vycházet a vše zopakujeme. Absovování předchozího kurzu není podmínkou zápisu a všichni nově přihlášení studenti jsou vítáni! Kurz je pro vás vhodný, jestliže se dokážete představit, hovořit ve stručných větách o rodině, popsat věc pomocí přídavného jména, objednat si v restauraci, zeptat se na cenu, hovořit o jídle, zaměstnání, popsat svůj typický den. Budeme procvičovat, jak mluvit o svých zájmech, vyjadřovat co člověk má/nemá rád, dále jak správně tvořit otázky či jak vyjádřit, že něco umíme či můžeme. Procvičovat budeme všechny jazykové dovednosti, tedy mluvení, čtení, psaní a poslech. V hodině se mluví anglicky i česky.
Místo: Na Václavce 40, Praha 5
Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Přihlásit se do kurzu Angličtina Pro seniory

Pro mírně pokročilé | středa | 9:00

 
 

Datum zahájení 21.02.2024
Délka kurzu: 17 lekcí- 90 minut
Cena: 4 500 Kč
Den: středa
Čas: 9:00 - 10:30
Lektor: Ema
Učebnice: English File Elementary Third Edition, A2. English File Elementary Third Edition, Kurz je učen studentům, kteří se již v minulosti zkoušeli učit, ale mají pocit, že musejí začít znovu. Cílem kurzu je znovu si osvojit základy anglické gramatiky a spolehlivě ji upevnit zejména prostřednictvím jednoduché konverzace na běžná témata z každodenního života. Kurz otevíráme nově v tomto semestru, tj. nejedná se o navazující kurz.
Místo: Na Václavce 40, Praha 5
Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Přihlásit se do kurzu Angličtina Pro seniory

Pro středně pokročilé | úterý | 10:40

 
 

Datum zahájení 16.01.2024
Délka kurzu: 17 lekcí- 90 minut
Cena: 4 500 Kč
Den: úterý
Čas: 10:40 - 12:10
Lektor: Darina
Učebnice: Učebnice English File Intermediate, fourth edition. Kurz volně navazuje na studium v minulém semestru a začíná se s novou učebnicí od 3. lekce. Absovování předchozího kurzu není podmínkou zápisu a všichni nově přihlášení studenti jsou vítáni! Kurz je pro vás vhodný, jestliže jste dokončili učebnici pro mírně pokročilé, tj. úroveň Pre-intermediate. Dokážete víceméně plynule hovořit o své rodině, práci, zájmech, vyjádřit názor na běžná témata a zároveň se zeptat ostatních studentů na totéž. V hodině se mluví až na výjimky pouze anglicky. V kurzu budete dále stavět na základech anglické gramatiky a vše procvičíte v konverzaci, na kterou je v tomto kurzu kladen velký důraz. Tématem bude například předpřítomný čas, modální slovesa či použití členů. V konverzaci způsob, jak vyjádřit názor či něco navrhnout. Procvičovat budeme všechny jazykové dovednosti, tedy mluvení, čtení, psaní a poslech.
Místo: Na Václavce 40, Praha 5
Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Přihlásit se do kurzu Angličtina Pro seniory

Pro středně pokročilé | čtvrtek | 10:40

 
 

Datum zahájení 08.02.2024
Délka kurzu: 17 lekcí- 90 minut
Cena: 4 500 Kč
Den: čtvrtek
Čas: 10:40 - 12:10
Lektor: Eva
Učebnice: Absovování předchozího kurzu není podmínkou zápisu a všichni nově přihlášení studenti jsou vítáni! Kurz je pro vás vhodný, jestliže jste dokončili učebnici pro mírně pokročilé, tj. úroveň Pre-intermediate. Dokážete víceméně plynule hovořit o své rodině, práci, zájmech, vyjádřit názor na běžná témata a zároveň se zeptat ostatních studentů na totéž. V hodině se mluví až na výjimky pouze anglicky. V kurzu budete dále stavět na základech anglické gramatiky a vše procvičíte v konverzaci, na kterou je v tomto kurzu kladen velký důraz. Tématem bude například předpřítomný čas, modální slovesa či použití členů. V konverzaci způsob, jak vyjádřit názor či něco navrhnout. Procvičovat budeme všechny jazykové dovednosti, tedy mluvení, čtení, psaní a poslech.
Místo: Na Václavce 40, Praha 5
Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Přihlásit se do kurzu Angličtina Pro seniory- online

Pro mírně pokročilé II | pátek | 9:00

 
 

Datum zahájení 16.02.2024
Délka kurzu: 17 lekcí- 90 minut
Cena: 4 500 Kč
Den: pátek
Čas: 9:00 - 10:30
Lektor: Eva
Učebnice: Zaměřujeme se na poslech a mluvené dovednosti, cestování a každodenní konverzaci, probíráme novinky z života v hlavním městě, kulturní zajímavosti, používáme hodně autentických materiálů z cest. Učebnice – materiály lektorky, zejména webový portál TeachThis.
Místo: Na Václavce 40, Praha 5
Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Přihlásit se do kurzu Angličtina Pro seniory

Pro mírně pokročilé III | pátek | 10:40

 
 

Datum zahájení 09.02.2024
Délka kurzu: 17 lekcí- 90 minut
Cena: 4 500 Kč
Den: pátek
Čas: 10:40 - 12:10
Lektor: Eva
Učebnice: Důraz je kladen na porozumění mluvenému slovu a domluvení se v každodenních situacích. Učebnice – materiály lektorky, zejména webový portál TeachThis.
Místo: Na Václavce 40, Praha 5
Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Přihlásit se do kurzu Angličtina Pro seniory

Pro středně pokročilé + | středa | 10:30

 
 

Datum zahájení 17.01.2024
Délka kurzu: 17 lekcí- 120 minut
Cena: 6 000 Kč
Den: středa
Čas: 10:30 - 12:30
Lektor: Eva a rodilý mluvčí Daniel
Učebnice: Tento kurz vede střídavě po týdnu česká lektorka a rodilý mluvčí. Náš nejpokročilejší seniorský kurz úspěšně pokračuje již několik let. Soustředíme se na konverzaci a upevňování gramatických znalostí. Učebnice – materiály lektorů a zejména webový portál TeachThis.
Místo: Na Václavce 40, Praha 5
Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Přihlásit se do kurzu Angličtina Pro seniory

Lektor kurzu:

Eva Kulmová

Eva Kulmová

Daniel

DanielProfil kurzu Angličtiny pro seniory

  • Kurzy pro seniory jsou speciálně vytvořeny tak, aby vyhovovaly vyšší věkové skupině.
  • Jsme jednoznačně přesvědčeni, že cizí jazyk se může člověk naučit v každém věku.
  • Senioři se umí lépe soustředit a mohou věnovat více času na přípravu.
  • Kurzy jsou také dobrou příležitostí potkat se se svými vrstevníky.
  • Cena kurzu je snížena na 4000 Kč za 15 lekcí po 90 minutách.
  • Cena kurzu je snížena na 4500 Kč za 17 lekcí po 90 minutách.

Zakončení jarního semestru

Vánoční hodina

Mezigenerační výuka

Výlet studentů Angličtiny pro seniory do Londýna

Předávání vysvědčení

Konec roku

Lektor Angličtina pro seniory

Jana H.

Jana H.

O lektorovi podrobněji

Další kurzy lektora:

Nabízíme zdarma
vstupní pohovor
prezenčně nebo online
s našimi zkušenými lektory,
kteří vám poradí,
který kurz pro vás bude nejvhodnější.
Kontaktujte nás.


Zkoušky nanečisto

© Petr Husar – Zkoušky nanečisto | www.zkousky-nanecisto.cz | www.e-matematika.cz

Webdesign www.osklivy-sup.cz, kresby Josef Quis