přeskočit na menu

Angličtina
pro seniory

Pro začátečníky | pondělí | 10:30

 
 

Datum zahájení 01.02.2021
Délka kurzu: 17 lekcí- 90 minut
Cena: 3 350 Kč
Den: pondělí
Čas: 10:30 - 12:00
Učebnice: New English File, Beginner,Lekce 1- kurz je určen pro úplné začátečníky
Místo: Na Václavce 40, Praha 5
Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Přihlásit se do kurzu Angličtina Pro seniory

Pro začátečníky II | pondělí | 10:35

 
 

Datum zahájení 01.03.2021
Délka kurzu: 17 lekcí- 90 minut
Cena: 3 350 Kč
Den: pondělí
Čas: 10:35 - 12:05
Lektor: Darina Šmídová
Učebnice: English File Elementary Third Edition, lekce 5. Studenti zvládnou hovořit o tom, kde žijí a co dělají, jak vypadá jejich typický den a dokáží se zeptat na totéž. Zvládnou použit sloveso "can", hovořit o činnostech, které člověk má/nemá rád a dokáží použít přítomný čas prostý. V kurzu se naučíme přítomý čas průběhový, požívat různé druhy zájmen a čas minulý prostý.Tempo kurzu je pozvolné.
Místo: Na Václavce 40, Praha 5
Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Přihlásit se do kurzu Angličtina Pro seniory

Pro začátečníky II | úterý | 13:30

 
 

Datum zahájení 02.03.2021
Délka kurzu: 17 lekcí- 90 minut
Cena: 3 350 Kč
Den: úterý
Čas: 13:30 - 14:00
Lektor: Darina Šmídová
Učebnice: English File Elementary Third Edition, lekce 7. Studenti zvládnou jednoduché věty s použitím slovesa být, dále jednoduché věty v přítomném čase prostém. Studenti se dokáží představit, hovořit ve stručných větách o rodině, popsat věc pomocí přídavného jména, objednat si v restauraci, zeptat se na cenu, hovořit o jídle, zaměstnání, popsat typický den, povídat si o zájmech ve volném čase, vyjádřit co člověk má/nemá rád. V kurzu se naučíme tvořit otázky, rozkazovací způsob, použít sloveso "can" a vyjádřit vztah k činnosti pomocí "like/love/hate + sloveso+ -ing".
Místo: Na Václavce 40, Praha 5
Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Přihlásit se do kurzu Angličtina Pro seniory

Pro velmi mírně pokročilé | pondělí | 9:00

 
 

Datum zahájení 08.03.2021
Délka kurzu: 17 lekcí- 90 minut
Cena: 3 350 Kč
Den: pondělí
Čas: 9:00 - 10:30
Lektor: Darina Šmídová
Učebnice: English File Elementary Third Edition, lekce 9. Studenti dokáží poměrně plynule hovořit o své rodině, zájmech, o náplni běžného dne, o dovolené. Rozlišují přítomný čas prostý a průběhový a dokáží vyprávět v minulém čase prostém. V kurzu se naučíme používat kvantifikátory "how much/how many, stupňovat přídavná jména, řešit problém v restauraci, vyjadřovat budoucnost pomocí tvaru "going to" , používat správně příslovce a seznámíme se s předpřítomným časem. Tempo kurzu je poměrně svižné.
Místo: Na Václavce 40, Praha 5
Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Přihlásit se do kurzu Angličtina Pro seniory

Pro velmi mírně pokročilé | čtvrtek | 9:00

 
 

Datum zahájení 21.01.2021
Délka kurzu: 17 lekcí- 90 minut
Cena: 3 350 Kč
Den: čtvrtek
Čas: 9:00 - 10:30
Lektor: Eva Kulmová
Učebnice: Tento kurz probral už několik učebnic, nyní se zaměřujeme na konverzaci, rozvoj mluvených a poslechovým dovedností. Základem výuky jsou autentické materiály z našich cest. Předpokládá se znalost základních gramatických časů, jako je čas přítomný, budoucí a minulý a základy času předpřítomného. V kurzu je přátelská a pohodová atmosféra.
Místo: Na Václavce 40, Praha 5
Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Přihlásit se do kurzu Angličtina Pro seniory

Pro mírně pokročilé | úterý | 10:35

 
 

Datum zahájení 02.03.2021
Délka kurzu: 17 lekcí- 90 minut
Cena: 3 350 Kč
Den: úterý
Čas: 10:35 - 12:05
Lektor: Darina Šmídová
Učebnice: English File third edition Pre Intermediate , lekce 5. Studenti zvládnou konverzovat ve složitějších větách i o komplexních tématech za použití času přítomného prostého i průběhového, dále času minulého i minulého průběhového. Dokáží různými způsoby vyjádřit budoucnost - tvary "going to" i přítomným časem průběhovým. V kurzu se naučíme používat předpřítomný čas, kvantifikátory too, not enough, zájmena something/anything/nothing a další způsoby vyjadřování budoucnosti. V kurzu se hodně konverzuje - vyprávějí se zážitky, porovnávají názory.
Místo: Na Václavce 40, Praha 5
Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Přihlásit se do kurzu Angličtina Pro seniory

Pro středně pokročilé | pondělí | 9:00

 
 

Datum zahájení 25.01.2021
Délka kurzu: 17 lekcí- 90 minut
Cena: 3 350 Kč
Den: pondělí
Čas: 9:00 - 10:30
Lektor: Jana Hučíková
Učebnice: Speak out Intermediate
Místo: Na Václavce 40, Praha 5
Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Přihlásit se do kurzu Angličtina Pro seniory

Pro mírně pokročilé | čtvrtek | 10:30

 
 

Datum zahájení 11.02.2021
Délka kurzu: 17 lekcí- 90 minut
Cena: 3 350 Kč
Den: čtvrtek
Čas: 10:30 - 12:00
Lektor: Eva Kulmová
Učebnice: Jedná se kurz zaměřený na konverzaci a rozvoj stávajích dovedností na úrovni A2- B1. Tématy jsou často cestování, doprava, kultura,atd. Důraz klademe na procvičování poslechu a mluvených dovedností. V kurzu je pohodová a veselá atmosféra.
Místo: Na Václavce 40, Praha 5
Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Přihlásit se do kurzu Angličtina Pro seniory

Pro mírně pokročilé II | pátek | 9:00

 
 

Datum zahájení 26.02.2021
Délka kurzu: 17 lekcí- 90 minut
Cena: 3 350 Kč
Den: pátek
Čas: 9:00 - 10:30
Lektor: Eva Kulmová
Učebnice: Zaměřujeme se na poslech a mluvené dovednosti, cestování a každodenní konverzaci, probíráme novinky z života v hlavním městě, kulturní zajímavosti, používáme hodně autentických materiálů z cest.
Místo: Na Václavce 40, Praha 5
Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Přihlásit se do kurzu Angličtina Pro seniory

Pro mírně pokročilé III | pátek | 10:35

 
 

Datum zahájení 12.02.2021
Délka kurzu: 17 lekcí- 90 minut
Cena: 3 350 Kč
Den: pátek
Čas: 10:35 - 12:05
Lektor: Eva Kulmová
Učebnice: Důraz je kladen na porozumění mluvenému slovu a domluvení se v každodenních situacích.
Místo: Na Václavce 40, Praha 5
Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Přihlásit se do kurzu Angličtina Pro seniory

Pro středně pokročilé | středa | 10:30

 
 

Datum zahájení 3.2.2021
Délka kurzu: 17 lekcí- 120 minut
Cena: 4 900 Kč
Den: středa
Čas: 10:30 - 12:30
Lektor: Eva Kulmová a rodilý mluvčí Daniel
Učebnice: Tento kurz vede česká lektorka 3x měsíčně a 1x měsíčně ji střídá rodilý mluvčí. Náš nejpokročilejší seniorský kurz úspěšně pokračuje již několik let. Soustředíme se na konverzaci a upevňování gramatických znalostí. Učebnice – AJ nejen pro pokročilé samouky, lekce 4.
Místo: Na Václavce 40, Praha 5
Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Přihlásit se do kurzu Angličtina Pro seniory

Pro pokročilé | středa | 10:35

 
 

Datum zahájení 3.2.2021
Délka kurzu: 17 lekcí- 120 minut
Cena: 4 900 Kč
Den: středa
Čas: 10:35 - 12:35
Lektor: Eva Kulmová a rodilý mluvčí Daniel
Učebnice: Jedná se o nás nejpokročilejší seniorský kurz, který vede 3x měsíčně rodilý mluvčí a 1x měsíčně česká lektorka. Používáme učebnici SpeakOut Intermediate 2nd edition, lekce 4. Důraz klademe na přesnost jazykového vyjádření, procvičování mluvnice na úrovni B1.Velkou část hodin tvoří také konverzace na vybraná témata jako je cestování, politika, nakupování, kultura atd. Jedná se o velmi intenzívní a zároveň velmi efektivní procvičování angličtiny. Jedná se o nás nejpokročilejší seniorský kurz, který vede 3x měsíčně rodilý mluvčí a 1x měsíčně česká lektorka. Používáme učebnici SpeakOut Intermediate 2nd edition, lekce 4. Důraz klademe na přesnost jazykového vyjádření, procvičování mluvnice na úrovni B1.Velkou část hodin tvoří také konverzace na vybraná témata jako je cestování, politika, nakupování, kultura atd. Jedná se o velmi intenzívní a zároveň velmi efektivní procvičování angličtiny.
Místo: Na Václavce 40, Praha 5
Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Přihlásit se do kurzu Angličtina Pro seniory

Lektor kurzu:

Eva Kulmová

Eva KulmováProfil kurzu Angličtiny pro seniory

  • Kurzy pro seniory jsou speciálně vytvořeny tak, aby vyhovovaly vyšší věkové skupině.
  • Jsme jednoznačně přesvědčeni, že cizí jazyk se může člověk naučit v každém věku.
  • Senioři se umí lépe soustředit a mohou věnovat více času na přípravu.
  • Kurzy jsou také dobrou příležitostí potkat se se svými vrstevníky.
  • Cena kurzu je snížena na 2 950 Kč za 15 lekcí po 90 minutách.
  • Cena kurzu je snížena na 3 350 Kč za 17 lekcí po 90 minutách.

Učebnice

 
 

Zakončení jarního semestru

Vánoční hodina

Mezigenerační výuka

Výlet studentů Angličtiny pro seniory do Londýna

Předávání vysvědčení

Konec roku

Lektor Angličtina pro seniory

Jana H.

Jana H.

O lektorovi podrobněji

Další kurzy lektora:


Zkoušky nanečisto

© Petr Husar – Zkoušky nanečisto | www.zkousky-nanecisto.cz | www.e-matematika.cz

Webdesign www.osklivy-sup.cz, kresby Josef Quis

TOPlist