přeskočit na menu

Ruština
pro velmi mírně pokročilé

Pro velmi mírně pokročilé | úterý | 19:00

 
 

Datum zahájení 1.10.2019
Délka kurzu: 15 lekcí- 90 minut
Cena: 3 950 Kč
Den: úterý
Čas: 19:00 - 20:30
Učebnice: Ruština nejen pro samouky , výuka bude začínat od 11. lekce
Místo: Na Březince 21, Praha 5
Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Přihlásit se do kurzu Ruština Pro velmi mírně pokročilé

Profil kurzu Ruština pro velmi mirně pokročilé

Témata:

 • Cizí jazyk (я знаю, я учу русский язык)
 • Rodina а rodinné vztahy (она вышла замуж, они развелись, ребёнок от первого брака)
 • Ubytování – hotel (в какой гостинице вы установились?, я доволен номером)
 • Město a hromadná doprava (Скажите, пожалуйста, как..., как пройти на рынок?)
 • Bydlení (пора за стол, проходите, угощайтесь)
 • Jídlo, restaurace

SLOVNÍ ZÁSOBA

 • cizí země, cizinci
 • rodinní příslušníci, rodinné vztahy, svatba, rozvod,
 • hotel, hotelový pokoj
 • ubytování, části dne
 • město, infrastruktura
 • hromadná doprava, pohyb po městě
 • dům, bydlení, pokoj
 • jídlo, restaurace, placení

GRAMATIKA

 • Slovesa na –еть: уметь; časování sloves se zvratnou částicí –ся/сь: заниматься, созвониться
 • Základní číslovky 20 – 199 v 1.pádě + počítaný předmět
 • Skloňování podst.jmen muž. a stř.rodu v j.č.
 • Nepravidelná slovesa: мочь, помочь, идти, ехать
 • Skloňování přídavný jmen
 • Řadové číslovek, letopočet, datum
 • Slovesa na овать, евать: беседовать, танцевать; slovesa na –нуть: вернуть(ся)
 • Vyjádření českého RÁD
 • Skloňování podst.jm.ž.rodu na měkkou souhlásku: площадь
 • Nepravidelná slovesa: хотеть, пить, есть
 • Rozkazovací způsob
 • Skloňování podst.jm. na –ий, -ия, -ие: сценарий, профессия, здание

Učebnice: Ruština nejen pro samouky (Nekolová, V., Camutaliová, I., Vasiljeva-Lešková, A., Leda 2002) lekce 12 - 13

Kurz bude probíhat podle učebnice Ruština nejen pro samouky. Chybějící pracovní sešit bude nahrazen vlastními materiály s cvičeními a domácími úkoly. Důraz bude kladen na poslech, pro který je použita nahrávka ze stejné edice jako učebnice. Dále budou použity různá gramatická cvičení a jiný doplňkový materiál. Během tohoto kurzu si účastník velmi rychle osvojí základní slovní zásobu a gramatická pravidle a bude moci již částečně komunikovat v ruštině.

O ruštině

Ruština je jedním z nejrozšířenějších jazyků světa, patří do skupiny východoslovanské větve indoevropské jazykové rodiny. Jedná se o nejužívanější slovanský jazyk, Rusové tvoří 9. nejpočetnější národ na světě. Status úředního jazyka má ruština také v Bělorusku, Kazachstánu, Kyrgyzstánu či na ukrajinském Krymu. V Ruské federaci žije 142 000 000 mluvčích, plynnou ruštinou dále mluví obyvatelstvo na Ukrajině, v Bělorusku, státech Pobaltí, Moldavsku, Kazachstánu, zemích Kavkazu a střední Asie (dohromady s Ruskem cca 284 000 000 mluvčích). Regionálně se lze ruštinou domluvit především v ČR, SR, Polsku a Bulharsku, dále i v Německu, Maďarsku, Rumunsku, Finsku, Norsku, Turecku, Izraeli, Číně, Indii, Mongolsku, Vietnamu, na Kubě, v Kanadě a USA. Na politické scéně je ruština jedním ze 6 úředních jazyků mezinárodních organizací OSN a OBSE a pracovním jazykem členských států SNS.

Hledáte něco jiného než kurzy ruštiny?

 • Ruština.net nabízí překlady a tlumočení z a do ruského jazyka (obchodní korespondence, manuály, výrobní postupy, technická dokumentace, internetové aplikace, software, …).

Zkoušky nanečisto

© Petr Husar – Zkoušky nanečisto | www.zkousky-nanecisto.cz | www.e-matematika.cz

Webdesign www.osklivy-sup.cz, kresby Josef Quis

TOPlist